Hej vänner

Nästa kampanj i Bibi Bibi – världens största flyktingläger

I Uganda finns det ett 30-tal flyktingläger med nu totalt runt 1 470 000 flyktingar, varav 1 065 000 är ifrån Sydsudan. Bibi Bibi heter det största lägret och är världens största flyktingläger med mer än 270 000 flyktingar i. Flyktingarna som kommer hit är traumatiserade och bor i skjul, lerhyddor och tält. 60 % är barn och nöden är enorm. Arbetet pågår nu för att göra eventuellt två kampanjer i detta läger nästa år. Jag känner sådan förväntan för detta arbete! Det är underbart att jobba med en kontakt som har ett sådant fantastiskt lärjungaträningsprogram, vilket gör att de nyfrälsta verkligen får bästa tänkbara möjlighet till den näring de behöver för att växa i sin tro.

Good News To All People?

Jag är inte längre en del av arbetet i Good News To All People. Detta är en avknoppning som har gjorts för att mer frukt ska bäras. Jag är så tacksam till Hanna & Marcus. Vi älskar och välsignar varandra och är kopplade i hjärtat. Vill med detta sagt inbjuda dig till Good News To All Peoples konferens i Kortebo 1-2 februari. Välkomna!

Vision för ett bärarlag i en ny tid!

Förändringarna som skett och visionen/tilltalet som är att ta hem Herrens barn genom att ta evangelium till de mörka och onådda platserna, skapar behovet av ett starkt bärarlag. Jag ber nu konkret om detta bärarlag, för att möjliggöra flera av dessa kampanjer och skapa förutsättningar som detta arbete kommer att behöva. Jag tror på kroppen/församlingen som en enad funktion för ett gemensamt uppdrag att gå ut och predika evangelium till hela skapelsen.Tiden för att predika evangelium är nu, en dag är denna nådetid slut. Låt oss arbeta medans det fortfarande är dag…

Stå med i bön för detta, och välkommen att bli en del i detta bärarlag!

Joh 9:4
Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.

Det handlar om dem

T.A Mission står för To All Mission