Tobias Almhill

Tobias Almhill är grundare av To All Mission.
Mitt namn är Tobias Almhill och är grundare till organisationen To All Mission.

Jag är gift med Sofia och är trebarnspappa. Alltsedan mitt liv blev förvandlat av Jesus har det brunnit i mig att få dela evangelium, och ur detta har To All Mission växt fram.

Det finns ingenting som slår budskapet om Jesu verk på korset. Vilket oerhört privilegium att få gå ut med detta till en värld i förvirring! Vi i To All Mission arrangerar kampanjer på mörka och onådda platser i världen med ett enda mål; att människor ska få ta emot Jesus i sina hjärtan. Vi ser att evangelium förändrar såväl människor som platser när det predikas.

To All Mission har grundats för att förverkliga det här uppdraget och har ett tydligt fokus på andligt mörka och onådda platser.

To All Mission Team

Vi är ett team som står tillsammans, för att förverkliga visionen att ta evangelium till andligt mörka och onådda platser.

Vår längtan är att se det som händer på fältet i vårt älskade land. Vi vill även uppmuntra och betjäna församlingar i Sverige.

Nyhetsbrev

Följ To All mission genom e-nyhetsbrev. Skickas ut med jämna mellanrum.

* indicates required