LITEN BY FICK UPPLEVA EN STOR GUD

LITEN BY FICK UPPLEVA EN STOR GUD

För några veckor sedan kom vi hem efter en fantastisk resa till norra Tanzania, i Kilimanjaroområdet. Vi gjorde en kampanj tillsammans med missionärsparet Reines och Anita Rydell (www.kitomtom.se). Kampanjen gjordes i en by där det endast fanns en liten församling. Här hade vi outreach, där vi tillsammans med det lokala teamet gick från plats till plats och spred det glada budskapet. På förmiddagarna hade vi ledarträning i kyrkan. Kampanjen hade vi på ett öppet fält mitt i byn. Många människor kom och gensvarade på frälsningsinbjudan och flera fick ta emot helande, både till kropp och själ.

Pojke tog emot Jesus och blev befriad

Ett av de under vi fick se var denne man. Efter att han tog emot Jesus, gick han även fram för förbön. Han hade under 5-6 års tid plågats av viljan att mörda andra människor. Han fick ta emot befrielse från dessa bojor! Folket jublade när han inför alla berättade att dessa onda tankar och makter nu var helt borta. All ära till Jesus!

Ledarträningen

Det fanns många bördor och sår hos ledarna, vilket behövde brytas, helas och upprättas. Herren slog ner med sin närvaro och gjorde det endast Han kan! Med en förnyad glädje och kraft från Herren får de nu det stora uppdraget att ta hand om skörden.

Tack för dina böner!

/ Tanzania-gänget

Tack för dina böner!

Vi fick aldrig något tillstånd för att hålla kampanjen i Myanmar (Burma). Tre försök gjordes på olika platser men pga. oroligheter så uteblev tillståndet för att hålla kampanjen. Vi lägger nu över krutet på 2020 istället.

Nu tar vi sikte på nya människor 2020

Herren har gjort oerhört mycket detta år, och nya fält och människor har adderats in i arbetet. Nu blickar vi framåt och fokuserar på de människor som ännu inte har tagit emot Jesus.

Upplever ordet från 
Jesaja 6:8 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: “Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!”  

2020 kommer vara ett år med många missionssatsningar. Planerna kan du läsa om i senare nyhetsmail. Var gärna med och möjliggör detta i bön & ekonomiskt stöd.

Det handlar om dem!