Unik dörr för evangelium

Att få möjligheten att hålla en evangeliumkampanj i ett flyktingläger är inte en självklarhet. I norra Uganda finns det ett stort område, där flera läger ligger utspridda med totalt över 1 miljon flyktingar. Majoriteten av dessa flyktingar kommer från kriget i Sydsudan. Vi träffade ett par missionärer som arbetade i Uganda på flygplatsen och berättade för dem att vi skulle göra en kampanj och predika evangelium i ett av lägren. De blev väldigt överraskade och undrade hur vi fått möjlighet till detta. Flera gånger poängterade de att det är omöjligt att komma in i ett flyktingläger och genomföra en kampanj. Denna dörr har Herren öppnat via en unik kontakt med ett amerikanskt par som jobbar med lärjunga- träning och församlingsplantering inne i dessa läger.

Stum pojke helad

Ett mirakel som jag bara måste dela, skedde på vår fjärde och sista kväll, då en liten pojke kom upp på scen med sin mamma. Pojken hade inte kunnat tala, men denna kväll löste Herren hans tunga! Jag fick även information om att pojken nu kan räkna högt till tio och börjat sjunga på en sång. Det är nya toner för denna pojke och hans mamma! ALL ära till JESUS.

Pojken kom buren – svårt malariasjuk 

 

Pojken kom buren under vår ledarträning mitt under förbönstunden. En teamare bad för denne malariesjuke pojk och febern lämnade honom genast. Han gick hem helad och beslutade att döpa sig. Han fick även en av de alla biblar som vi delade ut. Han bokstavligen lös som solen. Undra vad Herren kommer göra genom denna unga man…

Många människor
tog emot Jesus 

 

Varje kväll sprang mängder av människor fram för att ta emot Jesus i sina liv. Nu sker det dop och uppföljning för de nyfrälsta genom den lärjungaträning som min kontakt har på plats. De har ett fantastiskt arbete där de tränar/gör lärjungar på ett väldigt framgångsrikt sätt. Tack Jesus för olika lämmar i kroppen.

Ledarträning

 

Många tårar rann när Guds Ande kom under dessa dagar av undervisning i ordet. Redan första dagen kom Herren med en våg av helanden. Många vittnade om helande, så väl yttre som inre. Ledarna/framtida ledare och pastorer blev andedöpta, befriade, helade och utrustade under dessa dagar. ALL ära till JESUS!

Film från missionsfältet

Dörren är nu vidöppen

När man kommit hem och landat lite efter en sådan fantastisk resa, så slås man av bibelordet “Skörden är stor och arbetarna få”. Jag kommer sträcka mig för att göra fler kampanjer/ år i detta flyktingläger.

Det som nu behövs är bröder, systrar och församlingar som står med mig i detta arbete. Du kanske ska bli en månadsgivare till detta arbete?

Vi har bara börjat!
Guds rika välsignelse/ Tobias Almhill