Besök av ett evanglelisations/ insperationsteam?

Vi som missionsorganisation har under många fokuserat på att nå tuffa områden med evangelium, framförallt i Afrika. Under senare åren upplever vi också hur Gud även kallar oss till Sverige. Vi tror att det som händer oss ute på missionsfältet, också kan ske i vårt älskade land. Vi arrangerar mötesdagar med undervisning där vi också kan, tillsammans med dem i er församling som önskar, gå ut för att evangelisera och bjuda in till er gemenskap t.ex ett kvällsmöte. Vi vill bidra med evangelistisk glöd och nöd för de förlorade. Se oss som en portabel startmotor som vill stå med er församling för ett genombrott, samt starthjälp för att komma igång med evangelisation.  To All Mission är kopplade till flera församlingarna och jobbar även med brevlådemissionen genom att stödja församlingarna efter bibelutdelningen. 

Vittnesbörd om förnyad inspiration och en positiv utveckling i Mellannorrland

Sen vi påbörjade samarbetet med To All Mission förra året så har det skett en märkbar positiv förändring. Vi påbörjade för drygt tio år sedan en förändringsprocess och en samverkan mellan några små församlingar växte fram. Men de senaste åren har varit tunga och fast vi hållit fast vid vår vision så naggades krafterna och inspirationen rejält i kanten.

Det samarbete som nu snart pågått ett år har förändrat detta. Vi har verkligen känt att vi kopplat ihop hjärta till hjärta och detta har varit ett lyft för oss. Kraften, inspirationen och förväntan har verkligen ökat . De gåvor som Teamet i To All Mission bär på och så generöst använder till andras välsignelse betyder jättemycket för oss och vi ser gång på gång positiva saker som händer.

Vi har under ett flertal år bett särskilt för bostadsområdet Tingvalla. De satsningar vi gjort där tillsammans med To All Mission och det gensvar det mött är verkligen glädjande. Barnfesten vi hade på Tingvalla under den senaste kampanjhelgen med To All Mission var något alldeles extra, Pingstkyrkan i Hovslätt stärkte också upp arbete på ett fantastiskt sätt vid denna satsning.

För ett år sedan hade vi beslutat att sälja Pingstkyrkan i Strömsund. När så samarbetet med To All Mission kom till stånd sa vi att vi avvaktar ett år och ser vad som händer. Nu i vår har vi konstaterat att läget är märkbart förändrat. Vi kommer därför i sommar tillsammans med To All Mission och vännerna från Hovslätt renovera och fixa kyrkan. Vi planerar för nya initiativ och går tillsammans in i en treårig satsning: Projekt Skörd!

The best is yet to come!

Peter Wilhelmsson
Föreståndare för Församlingsgruppen Mellannorrland 
och pastor i Pingstkyrkan Strömsund

(Församlingsgruppen Mellannorrland består av Pingstförsamlingarna i Gäddede, Strömsund, Hammerdal, Junsele, Ramsele och Hammarstrand. Område är ca 25 mil från norr till söder.) 

Kontaktperson för detta är:

Magnus Nord
magnus@tamission.se
0723170277

Joh 4:35‬ ‭ ”Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.”

Guds rika välsignelse!