Arbetet i Sverige

Vi som missionsorganisation har under många år fokuserat på att nå tuffa områden med evangelium, framförallt i Afrika. Under senare år har vi upplevt hur Gud även kallat oss till Sverige. Vi arrangerar därför mötesdagar med lovsång, tillbedjan och undervisning. Där kan vi också, tillsammans med de församlingsmedlemmar som önskar, gå ut för att evangelisera och bjuda in till deras gemenskap t.ex ett kvällsmöte. Vi hjälper gärna församlingar med att komma igång med evangelisation. Vi vill bidra med evangelistisk glöd och nöd för de förlorade.

To All Mission är kopplade till flera församlingar och vi samarbetar även med Brevlådemissionen, vilka delar ut biblar till Sveriges hushåll. Här har vi möjlighet att finnas för församlingarna efter bibelutdelningen. 

Vittnesbörd från Mellannorrland

”Sen vi påbörjade samarbetet med To All Mission, så har det skett en märkbar positiv förändring. Vi påbörjade för drygt tio år sedan en förändringsprocess och en samverkan mellan några små församlingar växte fram. Men de senaste åren har varit tunga och fast vi hållit fast vid vår vision så naggades krafterna och inspirationen rejält i kanten.

Det samarbete som nu snart pågått ett år har förändrat detta. Vi har verkligen känt att vi kopplat ihop hjärta till hjärta och detta har varit ett lyft för oss. Kraften, inspirationen och förväntan har verkligen ökat. De gåvor som Teamet i To All Mission bär på och så generöst använder till andras välsignelse betyder jättemycket för oss, och vi ser gång på gång positiva saker som händer.

Vi har under ett flertal år bett särskilt för bostadsområdet Tingvalla. De satsningar vi gjort där tillsammans med To All Mission och det gensvar de mött är verkligen glädjande. Barnfesten vi hade på Tingvalla under den senaste kampanjhelgen med To All Mission var något alldeles extra. Pingstkyrkan i Hovslätt stärkte också upp arbetet på ett fantastiskt sätt vid denna satsning.

För ett år sedan hade vi beslutat att sälja Pingstkyrkan i Strömsund. När så samarbetet med To All Mission kom till stånd sa vi att vi avvaktar ett år och ser vad som händer. Nu i vår har vi konstaterat att läget är märkbart förändrat. Vi kommer därför i sommar tillsammans med To All Mission och vännerna från Hovslätt renovera och fixa kyrkan. Vi planerar för nya initiativ och går tillsammans in i en treårig satsning: Projekt Skörd!

The best is yet to come!

Peter Wilhelmsson

Föreståndare för Församlingsgruppen Mellannorrland och pastor i Pingstkyrkan Strömsund

(Församlingsgruppen Mellannorrland består av Pingstförsamlingarna i Gäddede, Strömsund, Hammerdal, Junsele, Ramsele och Hammarstrand. Område är ca 25 mil från norr till söder.)

Kontaktperson för arbetet i Sverige är:

Magnus Nord
magnus@tamission.se
0723170277