Besök av ett evanglisations/inspirationsteam!

Vår längtan är, att det som händer oss ute på missionsfältet, också ska ske i vårt älskade land. Därför sträcker vi ut en hand till församlingar i Sverige. Vi erbjuder mötesdagar med undervisning som tänder, förbereder och inspirerar. Vi vill, tillsammans med dem i er församling som önskar, gå ut för att evangelisera och bjuda in till er gemenskap t.ex ett kvällsmöte. Vi vill bidra med evangelistisk glöd och nöd för de förlorade. Se oss som en portabel startmotor som vill stå med er församling för ett genombrott, samt starthjälp för att komma igång med evangelisation. Vi kan också ha inspirationsdagar eller helger där fokus är att betjäna just er församling. Som team har vi möjlighet att betjäna med lovsång, förbön och förkunnelse. Detta ger oss möjlighet att ta hand om hela mötet om så önskas. Ni känner er församling och bygd bäst. Kontakta oss gärna så pratar vi om hur vi på bästa sätt når människorna på just er plats.

Kontaktperson för detta är:
Magnus Nord
magnus@tamission.se
0723170277

Joh 4:35‬ ‭ ”Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.”

Guds rika välsignelse!