Tobias Almhill

Mitt namn är Tobias Almhill och är grundare till organisationen To All Mission.

Jag är gift med Sofia och är trebarnspappa. Alltsedan mitt liv blev förvandlat av Jesus har det brunnit i mig att få dela detta fantastiska kärleksbudskap som evangelium är och ur detta har To All Mission växt fram.

To All Mission Team

Vi är ett team som står tillsammans, för att förverkliga visionen att ta evangelium till onådda och andligt tuffa områden.

Vår längtan är också att se det som händer på fältet i vårt älskade land. Vi vill även uppmuntra och betjäna församlingar i Sverige.