Vår vision

Vår vision är att göra 12 missionssatsningar per år. Utöver detta vill vi inspirera fler svenska församlingar för mission och evangelisation, stödja lokala missionärer och evangelisationsteam. Vi vill vara en bro för människor ut i mission. Vi gör också punktinsatser för människor i nöd. Där nöden är vill vi vara och vårt huvudfokus är mot dem som ännu inte tagit emot Jesus, att de ska komma hem till sin Fader i himlen.