Vision

Vår vision och vårt fokus är att vara kopplade med Herrens hjärta i det vi gör. “Det handlar om dem” är ledord i allt vi gör, vi vill gå med evangelium till andligt mörka och onådda platser. Vi vill åka till platser där inga kampanjer tidigare hållits, där folket är bunda av mörker.

Det är inte främst de stora skarorna som lockar oss, vi vill åka till platser dit evangeliet inte nått, långt från de större städernas utbud där det ofta redan ordnats kampanjer. Tittar vi i backspegeln så har Gud lett våra steg in på en smal väg ut till de tuffa områden, platser där människor är slagna av krig och andligt förtryck i flyktingläger, slumområden, krigszoner osv.

Vi vill vara en del i ett svar på Jesu uppmaning till sina lärjungar. Vi vill åka till de rivna och slagna, som ännu inte känner sin herde!

Strategi

Kampanjkvällar: För oss är det viktigt att ha mötena utomhus, för det är där människor som inte kommer till kyrkan är. Musik och dans används för att dra folket till platsen. För att få se människor bli frälsta, förvandlade och upprättade predikas evangeliet ut och Jesu verk blir uppenbarat för människor. När detta sker i Andens kraft tänds ett ljus i människorna, som kan se Jesu verk korset och ta emot frälsning, förlåtelse, befrielse och helande. Kampanjerna arrangeras på väl valda neutrala platser utomhus där människor känner sig bekväma, t.ex fotbollsplaner. 

Ledarträning: Vi anordnar ledarseminarier där pastorer och ledare får undervisning, uppmuntran, inspiration och Gudsmöten för att utrustas och styrkas i sin tjänst. Detta skapar även förutsättningar för att församlingen på plats gemensamt ska ta emot de nya människorna som kommer till tro. Vi är beroende av att vi gör den utåtriktade satsningen tillsammans med de lokala församlingarna; vi är en kropp.

Outreach: Outreach innebär att teamet, tillsammans med lokala kvinnor och män, går ut i området för att evangelisera och be för människor de möter, samt bjuda in dem till kampanjkvällarna. Detta brukar vara en stor succé och är en viktig del för en lyckad kampanj. Församlingen på plats ser att vi lever det vi predikar och teamet brukar själva växa så det knakar av att få vara Jesu händer och fötter.

Dop och bibelutdelning: Förutom ledarseminarier, outreach och kampanjmöten genomförs även dopförrättningar, samt utdelning av biblar och uppföljningsmaterial.

Koordinatorn är nyckelpersonen: Kampanjerna förbereds under lång tid tillsammans med en koordinator på plats, en person som vi har en kontinuerlig kontakt med. Koordinatorn samlar ihop lokala församlingar, pastorer och ledare för att skapa en enhet kring uppdraget. När To All Mission anländer är många förberedelser redan gjorda och vårt huvudfokus kan då ligga på att predika ett klart evangelium.

Vikten av uppföljning av nyfrälsta: En oerhört viktig grund i vårt arbete är att vi är kopplade med församlingar och ledare på plats. De som gör ett beslut att ta emot Jesus följs direkt upp på plats med namn, adress osv. På så sätt kan församlingen och vår koordinator arbeta med den viktiga uppföljningen, till exempel göra hembesök. De nyfrälsta människorna kopplas till de lokala församlingarna, där de får undervisning, stöd och lärjungaskapsträning. Vanligt är även att nya församlingar startas. För oss är uppföljningen oerhört betydelsefull och därför är det viktigt att vår koordinator har samma inställning. Vi jobbar alltid intensivt med att dessa människor tas väl omhand och att de slussas direkt in i en kristen gemenskap.

Bro för din kallelse

Vi vill vara en bro ut i missionen för dig! Våra ledord ”Det handlar om dem” vill peka på att det inte är vi i To All Mission som är i fokus, utan de människor vi åker till. Vi vill att dessa ord ska genomsyra hela arbetet. Det gäller även den tanke vi har för dem som följer med oss. Vi vill bereda plats för teammedlemmar och låta dem  ”pröva sina vingar”. Vi ger dem möjlighet till att vara Jesu händer, fötter och mun. De får vara med och hälla Guds kärlek över de mest sargade.

Att vi får se andra bli använda av Herren blir en stor lön för arbetet som vi lägger ner. På detta vis vill vi vara en bro ut för människor som längtar efter att få växa i sin tro och att få praktisera sin kallelse.

Vår längtan för Sverige: Vi känner Guds hjärta för vårt land. Därför arrangerar To All Mission möten, konferensdagar och evangelisation i Sverige. Vi vill uppmuntra, tända och betjäna de församlingar vi åker till genom att ge dem inspirerande undervisning och betjäna i förbön. Vi är ett team som har möjlighet att ta hand om hela gudstjänsten (lovsång, förkunnelse och förbön) om så önskas. Om detta är något ni skulle vara intresserade av vill vi gärna att ni kontaktar oss. Vi brinner för att vårt eget land ska få uppleva ett Herrens vidrörande.

Tillsammans med Kristi kropp: Vi är kopplade med församlingar i Sverige, men vill gärna få koppla med fler. Vår längtan är att få bidra med en missionspuls in i församlingar runt om i vårt land. Detta är något som ligger väldigt nära vårt hjärta och vi är tacksamma när vi ser fler och fler församlingar öppna upp för samarbete. Vi gör inte detta missionsarbete själva. Vi som Kristi kropp har tillsammans privilegiet att arbeta för att fler dyrbara människor få lära känna sin himmelske Fader.