Romerna Grep Våra Hjärtan!

I början av april hade vi, tillsammans med missionsorganisationen Lifemission en missionssatsning bland romerna i Serbien. Vi hade flera möten, bland annat ett kampanjmöte i det romerska samhället Pavlovac. Här har det aldrig tidigare hållits en kampanj och gensvaret var över förväntan! Vi fick se många ta emot Jesus och många mirakler skedde. All ära till Jesus!

Varit retad för att ena foten pekade utåt, blev helad.

Ett av de mirakler vi fick se, skedde med denna pojke. Han berättade att han blivit retad för att hans fot, på ett onaturligt sätt, hade pekat utåt. Men under förbönen rätade Herren tillbaka hans fot. Herren rörde människorna på ett mäktigt sätt!

Vi betjänade människor i olika församlingar. Ibland i fallfärdiga vindsutrymmen eller i andra lokaler som ofta fylldes så att inte alla kom in. Vi mötte en hunger i detta folk som Herren gensvarade på ett underbart sätt. All ära till Jesus!

En ny missionsgren har nu växt ut till romerna

Våra hjärtan greps för detta folk och vi i To All Mission ser nu en möjlighet att låta detta bli en del i vårt framtida missionsarbete. Vi vill passa på att tacka Marcus Ringbäck och Lifemission för ett fint samarbete och att de välkomnar oss att arbeta vidare här.

Vår plan är nu, att förutom de kampanjer vi framför allt planerar i Afrika, men även i Asien, även börja arrangera resor till romerna i Serbien med fortsättning redan nu i oktober.